Helseinnovasjonskonferansen 2019

Helseinnovasjons-
konferansen 2019

31. oktober 2019, Førde

Scandic Sunnfjord Hotel

Ein konferanse for næringsliv, akademia og helsesektoren med målsetning om meir offentleg privat samarbeid om innovasjon.

Hovudtema for konferansen

  • Offentleg – privat innovasjonsarbeid
  • Helse og teknologi

Velkommen til ein dag med fagleg påfyll, inspirasjon til offentleg–privat samarbeid, og nettverksbygging.

«Helse Førde ønskjer å bidra til verdiskaping i regionen gjennom eit tett samarbeid med næringslivet om nyskaping i helsesektoren – til beste for oss og samfunnet rundt oss.»

ARVE VARDENADMINISTRERANDE DIREKTØR, HELSE FØRDE

Registrer di interesse

Set av datoen, og registrer di interesse som deltakar og/eller utstillar allereie no, då får du tilsendt meir informasjon når programmet er klart. Vi håpar du blir med!

Har du spørsmål om konferansen?

Gro Rukan
Telefon: 913 21 392
E-post: gro@kpsf.no